Ik zoek buitenlandse flexkrachten

Vernieuwing NEN 4400-1 certificering

Armadas

Zo zorgen wij voor ‘Quality in flex’

 

Als MKB ondernemer ben je op zoek naar extra personeel, omdat jouw huidige bezetting het niet aan kan. Je bent op zoek naar uitzendkrachten, niet naar alle randzaken die hierbij komen kijken. En daarom zorgen we Armadas dat onze samenwerking goed en eerlijk geregeld is.

Elk half jaar vernieuwen wij ons SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid) waarmee we bewijzen dat we voldoen aan de NEN 4400-1 certificering. Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is een transparante norm voor de uitzendbranche, ondergebracht in een onafhankelijke stichting. Het SNA-keurmerk is gebaseerd op de nationale norm, NEN 4400-1 certificering.

Niet alleen vinden wij deze norm belangrijk, maar steeds meer Cao’s hanteren een verplichtstelling tot het werken met SNA-gecertificeerde uitzendbureaus. In circa 190 cao’s is er een bepaling opgenomen tot een verplichtstelling tot het werken met uitzendbureaus die SNA-gecertificeerd zijn. Het gaat met name om bepalingen ten aanzien van verplichtingen van de werkgever, uitzendkrachten, uitzendarbeid, inlening en beloning. Vanuit Stichting Normering Arbeid wordt er elk jaar een nieuw jaarrapport gedeeld met het aantal gecertificeerde bedrijven. In 2019 zijn er in Nederland nog steeds maar 4.794 SNA-keurmerk gecertificeerde bedrijven in de uitzendbranche.

Artikel - SNA keuring (grafiek)

 

Met het SNA keurmerk garanderen wij:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum- vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Armadas is op de website van Stichting Normering Arbeid in het openbare Register Normering Arbeid terug te vinden, waarin we als gecertificeerde onderneming zijn aangemeld.